Fenixlofts terugblik [2011-2014]

Fenixlofts van nul tot januari 2014
In februari is het zover: na de inspirerende woonworkshops starten de voorverkoop gesprekken. Pioniers krijgen de kans om zich te verbinden aan hun gewenste Fenixloft. De gesprekken komen voort uit een zeer bijzonder en dynamisch proces. De afgelopen jaren brachten potentiele Fenix-bewoners tijdens inspiratiesessies, workshops, ontmoetingen en via social media veel wensen en ideeën in. Deze inbreng heeft geleid tot een uniek project, waarin kopers invloed hebben op de ontwikkeling en volop te kiezen hebben.

Herrijzen van de Fenix
Inmiddels volgen duizenden mensen het project via social media en ontmoetten we al honderden mensen tijdens bijeenkomsten en workshops. Om iedereen een volledig overzicht te geven in het proces tot nu toe presenteren we een Fenixlofts terugblik. Een totaaloverzicht van alle belangrijke onderwerpen, momenten en stappen, waar mogelijk met links naar achterliggende informatie. Hiermee hopen we iedereen de benodigde informatie te geven om het vervolg te bepalen. Wij gaan graag met u in gesprek!
Schrijf je hier direct in voor een voorverkoopgesprek

Fenixlofts

Wat vooraf ging
Katendrecht groeide de afgelopen jaren uit van een achterstandsgebied naar een hippe plek en gewilde woonwijk. Door grootschalige renovatie, nieuwe voorzieningen en nieuwbouw werd de wijk aantrekkelijker om te wonen. Met de spraakmakende champagne ‘Kun jij de Kaap aan?’ worden mensen nieuwsgierig gemaakt naar de roemruchte wijk met het spannende verleden. Door de komst van Theater Walhalla, restaurants en andere creatieve ondernemers, en de aanleg van de Rijnhavenbrug, wordt de wijk door vele Rotterdammers (her)ontdekt. Tegelijk neemt de veiligheid van de wijk snel toe, met als hoogtepunt het cijfer 9 op de Rotterdamse veiligheidsindex. In 2012 ontvangen de gemeente, Woonstad Rotterdam en Heijmans de Gulden Feniks voor het beste Nederlandse transformatieproject.

Het kloppende hart van het nieuwe Katendrecht wordt gevormd door het Deliplein. Het plein werd in 2009 prachtig vernieuwd en wordt op de kaart gezet door aansprekende ondernemers. Voor het aantrekken van nieuwe ondernemers wordt het concept van de 3 C’s gehanteerd: Creatief, Culinair, Cultureel. Al snel maken restaurants als Kwiezien en Matroos en het Meisje naam in Rotterdam en trekt Theater Walhalla avond aan avond volle zalen. Ook festivals spelen een belangrijke rol in de herontdekking van Katendrecht. Met karakteristieke evenementen als de Nacht van de Kaap, wielerevenement de Ronde van Katendrecht en jazzfestival Kid Dynamite wordt een nieuwe sfeer gezet met een knipoog naar het rijke verleden. Het concept van de 3 C’s wordt voortgezet in de Fenixdocks: de invulling van (een deel van) de bestaande loods met onderscheidende ondernemers. Met de ontwikkeling van de Fenixloodsen krijgt het gebied rondom Deliplein en de Rijnhavenbrug opnieuw een grote impuls, en een nog grotere aantrekkingskracht op zowel bewoners, ondernemers als bezoekers.

Beschrijving gebiedstransformatie Gulden Feniks
Artikel over de kracht van Katendrecht

boven2

Herrijzen van de Fenix
De Fenixloodsen aan de Veerlaan hebben een lange en bijzondere historie als de restanten van de loods San Francisco van de Holland Amerika Lijn. Omstreeks 1900 waren dit de grootste havenopslagloodsen van de wereld. Tijdens de Tweede Wereldoorlog werden de loodsen gebombardeerd, maar een groot deel van de constructie overleefde de aanslag. Een brand in 1947 verwoeste het middendeel van de loodsen. De Fenix rees opnieuw uit haar as en bestaat sindsdien uit twee loodsen: Fenixloods I en Fenixloods II, tegenwoordig gescheiden door het Fenixplein met Rijnhavenbrug. Beide loodsen zijn decennialang gebruikt werden voor havenopslag.

De herontwikkeling van de Fenixloodsen start met Fenixloods I, de kleinste van de twee loodsen. Het programma biedt naast woningen straks ook ruimte voor Theater Walhalla, de circusschool van Codarts, bijzondere winkels, restaurants, uitgaansgelegenheden en parkeergelegenheid. Tot die tijd is er in Fenixloods II al een bijzondere tijdelijke programmering. De Codarts Circusschool is in 2013 al gestart, en in 2014 start de Fenix Food Factory met onder andere een bierbrouwerij. Theater Walhalla programmeert al enkele jaren voorstellingen in de Steinweg Kantine grenzend aan Fenixloods I. Festivals en events gebruiken veelvuldig de rauwe loodsen als decor, zoals tijdens de Nacht van de Kaap, het Blown Away Festival en de Swan Market. Zo zijn de Fenixloodsen nu al tot leven gekomen. De opening van de Rijnhavenbrug in 2012 heeft hier een grote impuls aan gegeven. Tussen de brug en het Deliplein ontstaat een levendig Fenix plein.

Circusschool Codarts in Fenixloods
Over Theater Walhalla

boven3

Ben jij een Fenix?
Al in een vroeg stadium zijn de omgeving en toekomstige bewoners betrokken bij de ontwikkeling. Ondernemers, bewoners en gebruikers denken al mee voordat er zelfs een ontwerp is gemaakt. Heijmans wil graag ontwikkelen naar de wensen van de markt en de gebruikers. Een vraaggestuurde ontwikkeling. Vanaf 2012 organiseren zij daarom inspiratiesessies rondom evenementen op de Kaap, zoals de Nacht van de Kaap, Blown Away en Rotterdamse Oogst. De ontwikkelaars delen en toetsen de ideeën rondom de Fenix ontwikkeling, en geïnteresseerde Fenix volgers delen hun woonwensen en ideeën en stellen hun vragen. Op Facebook ontstaat een levendige community met enthousiaste volgers die ook hier hun ideeën en inspiratie delen.

Gedurende deze inspiratiefase worden met deze inbreng belangrijke bouwstenen van de ontwikkeling bepaald. Zoals een grote mate van flexibiliteit en keuzevrijheid voor kopers, terrassen bij alle lofts, het behouden van de authentieke industriële kenmerken en de mogelijkheid om wonen en werken te combineren. Ook wordt de wens van omwonenden meegenomen om tot een goede aansluiting met betrekking tot de bestaande bouw te komen. Daarom komen er minder bouwlagen aan de zijde van het Deliplein/ Veerlaan. Tegelijk krijgen achter de schermen de Fenixdocks steeds meer vorm. Een inspiratiesessie met potentiele ondernemers leidt tot de Fenix Food Factory en er vinden gesprekken plaats met potentiele toekomstige exploitanten.

boven4

In oktober 2013 wordt na een selectieprocedure met meerdere architecten het Rotterdamse bureau Mei Architecten geselecteerd als architect van Fenixloods I. Hiermee start een nieuwe fase in de ontwikkeling. In een drukbezochte informatiebijeenkomst in de Fenixloods met ruim 150 geïnteresseerden presenteert architect Robert Winkel zijn visie en worden aspirant kopers uitgenodigd om mee te denken over het ontwerp via een woonwensen enquête en een tweetal woonworkshops. Deze fase levert opnieuw veel energie en waardevolle inbreng op voor het ontwerp en de ontwikkeling. Zoals de mogelijkheid om meerdere units met elkaar te koppelen ook verticaal, de wensen voor een gezamenlijke daktuin, keuzevrijheid op gebied van parkeren en de wens om zelf de afwerking van de loft te kunnen realiseren. Alle inbreng wordt door de architect en ontwikkelaar meegenomen in de ontwerpfase en krijgt nadere invulling gedurende de individuele gesprekken met kopers.

Verslagen inspiratiesessies en woonworkshops
Visie van architect Robert Winkel (video)
Videoverslag informatiebijeenkomst november 2013

boven5

Start bouw

In 2014 zijn er gesprekken gevoerd met toekomstige bewoners over hun individuele woonwensen, die zijn vastgelegd in een reserveringsovereenkomst. In oktober 2015 is de omgevingsvergunning onherroepelijk verleend. Goed nieuws, want nu kan de bouw starten. Naar verwachting kunnen de eerste bewoners vanaf medio 2019 hun eigen loft betrekken. Er zijn nog lofts in verkoop. 

boven6